Privacybeleid


Zorgcentrum Zo Gewoon moet zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met uw persoonsgegevens. Dat is vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze wet geldt sinds 25 mei 2018.

Als u gebruik maakt van diensten of producten van Zorgcentrum Zo Gewoon hebben wij gegevens van u nodig. Die gegevens kunnen zijn uw naam, geboortedatum, adresgegevens of e-mailadres. U geeft de gegevens aan ons via bijvoorbeeld een persoonlijk gesprek of via de indicatie die wij krijgen via de gemeente.

 

Waarom heeft Zorgcentrum Zo Gewoon uw gegevens nodig?

Zorgcentrum Zo Gewoon heeft uw persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld:

  • uw zorgvraag te beoordelen;
  • een bericht te verzenden ;
  • contact met u op te nemen;
  • te voldoen aan een wettelijke verplichting.
     

In sommige gevallen gaat het om ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Deze gegevens vragen wij alleen als dat wettelijk verplicht is.

 

Hoelang worden uw gegevens bewaard?
Zorgcentrum Zo Gewoon bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.

 

Uw gegevens delen met anderen.
Wij delen uw gegevens uitsluitend met andere organisaties, als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens nodig hebben in opdracht van ons, sluiten wij een overeenkomst. Zij moeten zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Zorgcentrum Zo Gewoon blijft namelijk verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Uw gegevens inzien, aanpassen en verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen en te verwijderen. Via een online formulier kunt u een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering indienen.

 

Beveiliging van uw gegevens.
Zorgcentrum Zo Gewoon neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Wij nemen maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u toch de indruk dat wij uw gegevens niet goed beveiligen? Of heeft u aanwijzingen van misbruik? Neem dan contact met ons op via het telefoonnummer 06 24337626

 

Meer informatie
Voor meer informatie over privacy kijkt u op de website Autoriteit Persoonsgegevens.